Liceul de Arte "Corneliu Baba" Bistriţa

 

 

ÎNSCRIERE ELEVI  CLASA PREGĂTITOARE  2020 (detalii:)

 

 

 

 

Anunț privind înscrierea în clasa a V-a

 

În perioada 26-30 iunie 2020 Liceul de Arte "Corneliu Baba" Bistrița organizează susținerea probelor de specialitate pentru Admiterea în clasa a V-a.

Proba este compusă dintr-o lucrare în format A4 sau A3 elaborată într-o tehnică artistică la alegere pe tema "TOTUL VA FI BINE".

Lucrările  se depun la secretariatul Liceului de Arte "Corneliu Baba" în perioada 16-26 iunie, iar rezultatele finale se anunță in data de 30 iunie 2020.

 

Vă așteptăm cu drag !!!

 

 

 

 

 

La mulți ani, copiilor din întreaga lume !


La mulți ani, copiilor care au colorat Bistrița de acasă , atât de frumos !

Fie ca minunatele culori să vă lumineze viața, să fiți sănătoși, fericiți și să vă bucurați de copilărie!

1 iunie este cel mai bun prilej de a sărbătorii copilăria și copiii ,de a le oferii iubirea și aprecierea noastră. Vă apreciem și vă prețuim pe toți cei care ați răspuns provocării noastre , de a colora Bistrița pe parcursul lunii mai. Ne-am bucurat că ați fost într-un număr atât de mare, cu lucrări minunate! Am avut plăcuta surpriză, ca pe lângă voi, copiii din Bistrița, să primim un număr însemnat de lucrări, din partea copiilor de la Institutul Public Liceul Teoretic „Natalia Dadiani” din Chișinău, Republica Moldova. Aceștia au început colaborarea cu Bistrița în cadrul proiectului Sub semnul culorilor primare, iar acum au participat și la proiectul „Colorează Bistrița“.

Vă felicităm pe toți , mulțumindu-le cadrelor didactice și părinților care v-au îndrumat !

În urma analizei lucrărilor, juriul de specialitate, format din Oana Cârlig, artist plastic, șef la catedra de arte plastice din cadrul Liceului de Arte „Corneliu Baba” (președinte comisie ), Radu Hangan, artist plastic, specialitatea pictură (membru comisie) și Alin Rihor, artist plastic, specialitatea sculptură (membru comisie ), au stabilit premiile din această ediție.

Diplomele și premiile vor putea fi ridicate în data de 11 iunie, de la secretariatul Liceului de Arte „Corneliu Baba”, Bulevardul Independenței 3-5, de către fiecare cadru didactic coordonator, iar pentru participanții din afara României se trimit prin poștă.

 

 

 

 

 

 

BROȘURA (albastră) - Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2020-2021 (atașat).
Concursul Maestrul și Ucenicii; Secțiunea Junior; Tema: Colorează Bistrița (2020)Preînscriere la Liceul de Arte Corneliu Baba - Bistrita, 2020

  

 

GHID DE PREGĂTIRE PENTRU PROBELE VOCAȚIONALE


în vederea Admiterii la Liceu clasa a IX-a; an școlar 2020 -2021

 

 

 

 

ANUNȚ

În perioada 11-22 martie, la secretariatul Liceului de Arte" Corneliu Baba" Bistrița, NU se lucrează cu publicul !

Comunicarea cu toți cei interesați se realizează pe adresa de email office@licartebn.ro .

În cazul în care perioada de suspendare a activității în învățământul preuniversitar se prelungește,
 se va modifica în consecință și orarul de relații cu publicul din instituția noastră.

Vă mulțumim pentru înțelegere !!!


ANUNȚ

În atenția elevilor:

DATE FIIND MĂSURILE PRIVIND PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS CARE AU DETERMINAT SUSPENDAREA CURSURILOR,

VĂ INFORMĂM CĂ PE SITE-UL ȘCOLII LA SECȚIUNEA BIBLIOTECĂ (DIN MENIUL DE SUS)

PUTEȚI SĂ ACCESAȚI MATERIALE AUXILIARE CONCEPUTE  DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE DIN UNITATE.


  • - MATERIALELE PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ POT SĂ FIE CONSULTATE LA SECȚIUNEA

BIBLIOTECA ELECTRONICĂ- EVALUARE NAȚIONALĂ

  • - MATERIALELE PENTRU BACALAUREAT POT SA FIE CONSULTATE LA SECȚIUNEA

BIBLIOTECA  ELECTRONICĂ - BACALAUREAT

  • - MATERIALELE PENTRU RESTUL DISCIPLINELOR POT SĂ FIE CONSULTATE LA SECȚIUNEA

BIBLIOTECA ELECTRONICĂ - DIVERSE

 

ANUNȚ

 

ÎNSCRIEREA  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


DATE FIIND  NOILE  MĂSURI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS VĂ INFORMĂM CĂ
ÎNSCRIERILE ÎN CLASA PREGĂTITOARE  SE POT FACE ON-LINE (click aici),
DOSARELE URMÂND A FI VALIDATE DUPĂ REÎNCEPEREA CURSURILOR

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE OBȚIN LA SECRETAR UNITATE GOTEA ANA MARIA 0787365594.CLASA PREGĂTITOARE


(an școlar 2020-2021)


PERIOADA DE ÎNSCRIERE : ETAPA I

04.03.2020-23.03.2020
LUNI-JOI - ÎNTRE ORELE 08.00-18.00
VINERI - ÎNTRE ORELE 08.00-17.00

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE :


- CERTIFICAT NAȘTERE COPIL(ORIGINAL+ COPIE)

- COPIE BI/CI PĂRINȚI (MAMA, TATA)

- COPIE A DOCUMENTULUI PRIN CARE C. J. R. A. E. COMUNICĂ REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII DEZVOLTĂRII

PSIHOSOMATICE A COPILULUI CARE ÎMPLINEȘTE 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPT.- 31 DEC. 2020

 

 

ÎNSCRIEREA  COPIILOR SE VA FACE LA SECRETARIATUL LICEULUI DE ARTE "CORNELIU BABA" BISTRIȚA DIN
BULEVARDUL INDEPENDENȚEI NR. 3-5, DE LUNI – JOI ORELE  8.00-18.00; vineri  ORELE  8.00-17.00

 

RELAȚII LA TEL. : 0263234910, 0263236492

 

 
Despre noi:

 

Liceul a fost fost înfiinţat in anul 1998 şi poartã numele maestrului Corneliu Baba care este şi patronul spiritual al liceului. Din anul 1998 au fost terminate lucrãrile de reabilitare la clãdirea de pe B-dul Independentei 3-5. Aici şcoala dispune de un numãr 12 de sãli de clasă amenajate în care se desfãşoarã cursurile de culturã generalã, alte sãli amenajate pentru ateliere de specialitate (graficã, picturã, artã monumentalã, textile, creaţie vestimentarã, sculpturã, ceramicã, arhitecturã şi design) precum şi un laborator de informaticã dotat cu 26 de computere performante şi un server conectate la Inetrnet.

În anul 2002 liceul a obţinut încă o clădire situată pe strada Dornei Nr. 1 . Din anul 2007 au început lucrările de reabilitare a corpurilor de clădire din această locaţie. Pe parcursul a peste 4 ani, în paralel cu lucrările de şantier aici s-au desfăşurat şi mare parte din atelierele de specialitate. Lucrările de reabilitare au fost finalizate, iar din semestrul al II-a al anului şcolar 2011-2012 clasele de liceu îşi desfăşoară şi orele de cultură generală in această locaţie. 

Şcoala dispune de mijloace audio-vizuale, videoproiectoare, softuri  educaţionale, harţi, planşe, mulaje, precum şi alte materiale didactice adecvate conţinutului procesului instructiv-educativ. Din luna mai 2006 a fost conectată la reţeaua Internet şi corpul de clădire situat pe strada Dornei la nr. 1. Acum ambele locaţii beneficiază în întregime de asemenea de acoperire wi-fi, atât elevii cât şi profesorii pot accesa internetul cât şi resursele educative partajate în reţea.

 

 

 

Intrarea principală b-dul Independenţei Nr. 3-5

Curtea liceului

Curtea liceului

 

La început... a fost doar o speranţa timidă, un vis fragil, ivite din pasiunea pentru artele plastice. Am început prin a ne dori un loc unde să putem fi noi înşine, creând şi redând imagini, forme, nuanţe, lumini şi umbre… Un loc în care talentul să fie descoperit şi şlefuit, sub privirea atentă a maestrului… Doream atunci un profil de arte plastice, unde copiii şi tinerii noştri să îşi poată pune în valoare darul.

Singura posibilitate a fost la acea dată apariţia unei asemenea specializări în cadrul unei alte instituţii de învăţământ. Anul 1994 devenea anul naşterii noastre; am fost cu bucurie martorii înfiinţării relativ concomitente a unei clase liceale de profil în cadrul Colegiului Naţional ”Andrei Mureşanu ” şi a unei clase de gimnaziu axate pe interesul acordat artelor plastice sub patronajul Scolii de Muzică.

Anul 1998 a marcat un alt moment important în biografia noastră: prima generaţie de viitori artişti plastici absolvea Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu ”. Drumul era de acum deschis întrucât, cu începere din 1995, s-a adăugat anual cate o clasă de profil celei care fusese prima întrupare a visului nostru.

Anul 1998 devenea şi semnul de carte al unei alte împliniri: înfiinţarea Liceului de Arte Plastice ”Corneliu Baba”, ca unitate şcolară de sine stătătoare, având conducere proprie şi un spaţiu care părea generos. De atunci, am fost mereu împreună pe drumul spre frumuos. Pasiunea pentru artă adună, sub aceeaşi cupolă profesori şi elevi. Viitori pictori, sculptori, arhitecţi sau designeri, liceenii noştri sunt adolescenţi cu totul speciali: visători, imaginativi, inventivi, chiar dacă uneori nonconformişti.

 

Aşezaţi în faţa şevaletelor par a uita lumea… . Printre genele strânse ei privesc o alta lume. Cea filtrată de fantezia proprie vârstei… . O lume de imagini, forme, simboluri, nuanţe, lumini şi umbre ...

 

 

MISIUNEA și VIZIUNEA

Liceului de Arte ,,Corneliu Baba,, Bistriţa

MISIUNEA ŞCOLII:

Școala noastră, împreună cu toți factorii educaționali, asigură tuturor elevilor proveniți din mediul multicultural, șanse egale de studiu,  protecție socială, dezvoltare intelectuală și a carierei într-o EUROPĂ UNITĂ, prin întărirea și diversificarea laturii formative a procesului educațional.

Ø Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ, bazat pe respect,

valoare şi performanţă;

Ø Dezvoltarea individuală a elevului, a aptitudinilor vocaţionale în paralel cu

pregătirea de cultură generală.

Liceul de Arte ,,Corneliu Baba,, Bistriţa, pregăteşte elevii pentru diversitatea şi complexitatea lumii în care trăiesc, asigurându-le o educaţie şi o instrucţie de înaltă calitate, bazată pe rigoare şi competitivitate, stimulându-le creativitatea, dorinţa de cunoaştere şi conservare a patrimoniului local, naţional şi universal, dezvoltarea competenţelor specifice învăţământului vocaţional de arte plastice.

Liceul de Arte ,,Corneliu Baba,, Bistriţa este o uşă  deschisă spre  lume, pentru  toţi cei care au nevoie  de educaţie: copii, tineri, adulţi, indiferent  de etnie  şi religie, oferind  condiţii  reale  pentru formarea unui cetăţean european. Asigură fiecărui elev condiţiile pentru o foartei bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită.

Rămâne  deschisă  colaborarea  cu  familia  şi  comunitatea  locală  pentru integrarea ulterioară  a  elevilor  şi asigurarea  nevoilor educaţionale  ale  comunităţii. Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare intelectuală şi profesională. Liceul de Arte ,,Corneliu Baba,,  Bistriţa satisface nevoile fiecărui elev de a se simţii competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre a învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

 

Logoul şcolii ,,CULTURĂ CERCETARE CREATIVITATE,,

 

VIZIUNEA ŞCOLII:

Conducerea Liceului de Arte ,,Corneliu Baba,, Bistrița urmărește crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaționale elaborate de MECȘ, încurajând inițiativa personală și creând condițiile dezvoltării individuale a fiecărui cadru didactic. Promovăm un învățământ în care toți elevii - indiferent de etnie - să aivă șanse egale de progres și formare pentru a deveni cetățeni activi ți productivi, apți să se integreze cu succes în viața comunității și pe piața forței de muncă.

 

Ø Liceul de Arte,, Corneliu Baba,, Bistriţa – se doreşte a fi o instituţie de învătământ vocaţional, un centru educaţional, cultural şi artistic al comunităţii, spaţiu deschis deopotrivă cadrelor didactice, elevilor,  părinţilor şi întregii comunităţi locale.

 

 

sigla_liceu:

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1vpn_D0TUEAW3wk0B06megtird9mCSHsF