Liceul de Arte "Corneliu Baba" Bistriţa
Despre noi:

Liceul a fost fost înfiinţat in anul 1998 şi poartã numele maestrului Corneliu Baba care este şi patronul spiritual al liceului. Din anul 1998 au fost terminate lucrãrile de reabilitare la clãdirea de pe B-dul Independentei 3-5. Aici şcoala dispune de un numãr 12 de sãli de clasă amenajate în care se desfãşoarã cursurile de culturã generalã, alte sãli amenajate pentru ateliere de specialitate (graficã, picturã, artã monumentalã, textile, creaţie vestimentarã, sculpturã, ceramicã, arhitecturã şi design) precum şi un laborator de informaticã dotat cu 26 de computere performante şi un server conectate la Inetrnet.

În anul 2002 liceul a obţinut încă o clădire situată pe strada Dornei Nr. 1 . Din anul 2007 au început lucrările de reabilitare a corpurilor de clădire din această locaţie. Pe parcursul a peste 4 ani, în paralel cu lucrările de şantier aici s-au desfăşurat şi mare parte din atelierele de specialitate. Lucrările de reabilitare au fost finalizate, iar din semestrul al II-a al anului şcolar 2011-2012 clasele de liceu îşi desfăşoară şi orele de cultură generală in această locaţie. 

Şcoala dispune de mijloace audio-vizuale, videoproiectoare, softuri  educaţionale, harţi, planşe, mulaje, precum şi alte materiale didactice adecvate conţinutului procesului instructiv-educativ. Din luna mai 2006 a fost conectată la reţeaua Internet şi corpul de clădire situat pe strada Dornei la nr. 1. Acum ambele locaţii beneficiază în întregime de asemenea de acoperire wi-fi, atât elevii cât şi profesorii pot accesa internetul cât şi resursele educative partajate în reţea.

 

 

 

Intrarea principală b-dul Independenţei Nr. 3-5

Curtea liceului

Curtea liceului

 

La început... a fost doar o speranţa timidă, un vis fragil, ivite din pasiunea pentru artele plastice. Am început prin a ne dori un loc unde să putem fi noi înşine, creând şi redând imagini, forme, nuanţe, lumini şi umbre… Un loc în care talentul să fie descoperit şi şlefuit, sub privirea atentă a maestrului… Doream atunci un profil de arte plastice, unde copiii şi tinerii noştri să îşi poată pune în valoare darul.

Singura posibilitate a fost la acea dată apariţia unei asemenea specializări în cadrul unei alte instituţii de învăţământ. Anul 1994 devenea anul naşterii noastre; am fost cu bucurie martorii înfiinţării relativ concomitente a unei clase liceale de profil în cadrul Colegiului Naţional ”Andrei Mureşanu ” şi a unei clase de gimnaziu axate pe interesul acordat artelor plastice sub patronajul Scolii de Muzică.

Anul 1998 a marcat un alt moment important în biografia noastră: prima generaţie de viitori artişti plastici absolvea Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu ”. Drumul era de acum deschis întrucât, cu începere din 1995, s-a adăugat anual cate o clasă de profil celei care fusese prima întrupare a visului nostru.

Anul 1998 devenea şi semnul de carte al unei alte împliniri: înfiinţarea Liceului de Arte Plastice ”Corneliu Baba”, ca unitate şcolară de sine stătătoare, având conducere proprie şi un spaţiu care părea generos. De atunci, am fost mereu împreună pe drumul spre frumuos. Pasiunea pentru artă adună, sub aceeaşi cupolă profesori şi elevi. Viitori pictori, sculptori, arhitecţi sau designeri, liceenii noştri sunt adolescenţi cu totul speciali: visători, imaginativi, inventivi, chiar dacă uneori nonconformişti.

 

Aşezaţi în faţa şevaletelor par a uita lumea… . Printre genele strânse ei privesc o alta lume. Cea filtrată de fantezia proprie vârstei… . O lume de imagini, forme, simboluri, nuanţe, lumini şi umbre ...