Bani de liceu

BANI DE LICEU, AN ȘCOLAR 2015-2016

 

Potrivit Adresei MECS Nr. DPI/1825/25.08.2015 (vezi aici) şi în anul școlar 2015-2016, Ministerul Educației și Cercetării Științifice va continua derularea programului național de protecție socială ”Bani de liceu”, conform legislației în vigoare.

 

CALENDARUL

de desfășurarea a Programului național de protecție socială "Bani de liceu" conform ordinului nr. DPI/1825/25.08.2015 este următorul:

  • Depunerea cererilor pentru Programul național de protecție socială "Bani de liceu" 15 septembrie - 1 octombrie - la profesorii diriginti;

  • Efectuarea anchetelor sociale (primarie) și evaluarea de către comisii a eligibilității cererilor depuse 1 octombrie-23 octombrie;

  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat 1 octombrie -27 octombrie;

  • Afișarea pe internet a listei beneficiarilor, 28 octombrie;

  • Depunerea contestațiilor, 28 octombrie -2 noiembrie;

  • Rezolvarea contestațiilor, 2 noiembrie - 6 noiembrie;