Pondrele 2020 trebuie să slăbească


Pondere şi semnificaţie proporţionale sunt acordate în curs problematicii specifice a minorităţilor etnice în procesul construcţiei naţionale româneşti, după cum soarta românilor situaţi — diferenţiat în timp şi spaţiu — în afara graniţelor propriului organism naţional constituie un segment important şi inseparabil al aceleiaşi istorii.

Pondrele 2020 trebuie să slăbească

În sfârşit, fără a recurge la instrumentarul specific epocii romantice şi a regenerării naţionale, cultivând dragostea pentru adevăr şi justiţie nediscriminatoriu, ca şi ataşamentul pentru valorile autenticei democraţii, cursul îşi propune să rămână un îndreptar mereu perfectibil nu doar pe tărâmul instrucţiei academice şi universitare, ci şi pe cel al educaţiei civice şi patriotice — niciodată de prisos — ale tinerei generaţii.

Faptul ni se pare firesc, de vreme ce cunoaşterea trecutului istoric se îmbogăţeşte continuu, câştigând în profunzime dar şi în suprafaţă, instrumentele şi posibilităţile noastre de lucru sporesc şi se perfecţionează, atingând astăzi plafonul computerizării, Pondrele 2020 trebuie să slăbească concepţia noastră despre lume şi viaţă evoluează mereu, atrăgând după sine modificări ale viziunii, rectificări sau retuşări ale opticii de cuprindere a proceselor istorice.

De aceea, istoriografia nu va conteni să înregistreze — pe temeiul argumentelor de ordin obiectiv, dar şi subiectiv, formulate periodic — astfel de încercări de periodizare, utile mai ales procesului didactic, atâta timp cât nu vor înceta să existe preocupări de cercetare a trecutului istoric.

Pondrele 2020 trebuie să slăbească